ห้องและราคา / Room Rate

Standard Sea View Room พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
2 persons with breakfast

 


Standard Room พร้อมอาหารเช้า 2 ท่าน
2 persons with breakfast

 


Triple family room พร้อมอาหารเช้า 3 ท่าน
3 persons with breakfast

 


Family Room พร้อมอาหารเช้า 4 ท่าน
4 persons with breakfast

© 2015-2018 i-talaylodge.com All Rights Reserved.